Bản quyền tác giả đối với website

 

Bản quyền website

Bản quyền website

Câu hỏi: Các bản thiết kế web và HTML có được bảo vệ bởi quyền tác giả?

Nhiều người tìm thấy những trang web mà họ thích cái bản thiết kế và cấu trúc HTML thú vị của nó. Có thể khá hấp dẫn để lưu lại HTML hoặc CSS để dùng cho bản thiết kế cho website riêng của họ. Liệu điều này có phải là việc xâm phạm bản quyền tác giả?

Trả lời:

Website, CSS và HTML đều được bảo hộ bời bản quyền tác giả

Nếu bạn thấy một giao diện website mà bạn thích, bạn lưu nó lại và say đó thay thế tất cả nội dung bằng nội dung của riêng bạn, thì bạn là người đang vi phạm bản quyền tác giả. Có thể bạn thay đổi nhưng tên ID và Class trong HTML, CSS website để nó có vẻ như chính bạn tạo ra nó vậy nhưng bạn vẫn là kẻ “ăn cắp” vì bạn không phải là người bỏ thời gian và công sức để tạo ra nó.

Sử dụng hợp pháp sản phẩm của chính bạn

Để chứng mình sự trùng lặp ngẫu nhiên có thể là rất khó khăn nếu một người nào đó bắt bạn phải thay đổi giao diện website vì website của bạn có giao diện giống của họ. Nhưng đừng lo nếu bạn chính là người thiết kế ra nó vì hiện tại có nhiều website được thiết kế theo giao điện 3 cột trông cũng khá giống nhau. Nếu bạn thích giao diện của một website nào  đó, bạn không nên bắt đầu bằng việc xem mã nguồn HTML và CSS của họ. Thay vào đó bạn hãy tập trung vào việc sáng tạo lại nó, nếu  bạn không sao chép tất cả các khía cạnh của bản thiết kế, và bạn tự code ra giao diện đó. Tôi không khuyến khích việc này, nhưng với một luật sư giỏi, bạn có thể được an toàn.

Có cần thiết đăng ký bản quyền cho website?

Số lượng các website trên internet ngày càng phát triển mạnh mẽ, cùng với đó các hành động vi phạm đến bản quyền tác giả liên quan đến website ngày càng gia tăng. Chính về thế, nếu bạn có một website có nội dung độc đáo, bạn muốn lớn mạnh, hãy đăng ký bản quyền cho website hay một trang mạng xã hội trực tuyến để đảm bảo các lợi ích và được bảo vệ bởi pháp luật.