Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cần điều kiện gì

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cần điều kiện gì? Công ty Tư vấn đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam là một công ty hàng đầu chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật đăng ký bảo hộ quyền cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến  tới những dịch vụ pháp lý tiện ích nhất cho Quý Khách hàng.

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại các khu vực

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại các khu vực

Trên cơ sở đó, Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, bảo hộ chỉ dẫn địa lý cần đáp ứng các điều kiện dưới đây:

1. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ, quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý. Cụ thể như sau:

  • Sản phẩm sẽ được coi là có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý nếu như sản phẩm đó được gia công, chế biến, sản xuất toàn bộ tại khu vực địa lý. Hoặc có những công đoạn chất lượng có đủ điều kiện tạo đặc tính của sản phẩm được sản xuất tại địa phương này. Công đoạn sản xuất này phải được ghi rõ trong hồ sơ điều kiện chỉ dẫn địa lý.
  • Sản phẩm phải tồn tại ở khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý cần đăng ký bảo hộ: khu vực này phải có những điều kiện đặc thù để tạo nên đặc tính cho sản phẩm, đồng thời sản phẩm phải được sản xuất thực tế tại khu vực này và được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận.
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cần những điều kiện gì

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cần những điều kiện gì

2. Sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý nếu mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng. Hay mang đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ, quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định. Các chỉ tiêu để tạo nên đặc tính bao gồm thông số kỹ thuật, các đặc trưng về cảm quan. Đồng thời sản phẩm đó phải có mối quan hệ phụ thuộc giữa chất lượng, danh tiếng và đặc tính sản phẩm với điều kiện địa lý.

Trên đây là những điều kiện để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Mọi thắc mắc xin liên hệ về công ty Tư vấn đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam.