Các yếu tố tiên quyết để được cấp bằng sáng chế

Sáng chế là giải pháp mới cho một vấn đề kỹ thuật. Để được cấp bằng sáng chế cần phải đạt các yếu tố tiên quyết như tính mơi, độ sáng tạo riêng, cùng với khả năng áp dụng vào công nghiệp của sáng chế đó.

Các điều kiện tiên quyết để được cấp bằng sáng chế

>>Các đối tượng không được bảo hộ quyền sáng chế

>>Những điều cần biết về bằng sáng chế

Tính mới

Để được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ sáng chế thì điều tiên quyết đầu tiên là sáng chế đó phải có tính mới. Một sáng chế có tính mới là sáng chế đó phải khác biệt với các sáng chế đã được đăng ký bản quyền sáng chế hoặc khác biệt với giải pháp kỹ thuật trước đó.

Ở nhiều nước Châu Âu, nếu sáng chế đã xuất hiện trong giấy hoặc được biết đến khi sử dụng ở bất kỳ một địa điểm nào trên thế giới thì cũng quy vào giải pháp kỹ thuật đã được biết đến. Do vậy, bạn phải đăng ký cấp bằng sáng chế trước khi công bố bản mô tả sáng chế để không làm mất đi tính mới của sáng chế.

Ở một số nước khác, thì lại không quy định việc sử dụng sáng chế ở nước ngoài thành giải pháp kỹ thuật đã biết viề điều này rất khó để chứng minh. Bên cạnh đó, một số nước lại quy định thời hạn 12 tháng kể từ khi tác giả công bố sáng chế thì có thể nộp đơn cấp bằng sáng chế mà không bị mất tính mới.

Độ sáng tạo

Độ sáng tạo hay còn gọi là trình độ sáng tạo trong sáng chế thể hiện ở việc nó không được tạo ra theo một quy trình bình thường. Tức là sáng chế đó là điều không hiển nhiên đối với người có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật mà nó áp dụng.

Vì vậy để được cấp bằng sáng chế đòi hỏi sáng chế đó phải có độ sáng tạo mới. Theo quyết định của toàn  án thì các điều bị coi là thiếu trình độ sáng tạo như : sự hoán đổi các bộ phận; sự thay đổi kích thước; sự kết hợp các bộ phận; sự thay đổi nguyên liệu; có thể làm cho vận chuyển đượcl hay sư thay thế các bộ phận đơn thuần hoặc các chức năng tương tự. Những điều trên sẽ không được cơ quan thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế vì không đủ trình độ sáng tạo.

Khả năng ứng dụng công nghiệp

Bản thân 1 ý tưởng thì không thể được cấp bằng bảo hộ sáng chế. Chính vì vậy, muốn ý tưởng đó được cấp bằng bảo hộ sáng chế thì phải biến ý tưởng đó thành hiện thực và phải được sử dụng trong ngành công nghiệp bất kỳ. Điều đó có nghĩa là khi biến ý tưởng của bạn thành một hình dạng thực tế của một sản phẩm, dụng cụ hay thiết bị hoặc một quy trình công nghiệp có tính mới và độ sáng tạo cao thì sẽ được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.