Đăng ký bảo hộ thương hiệu tại nước ngoài như thế nào?

Nếu thương hiệu của bạn chưa đăng ký bảo hộ tại Việt Nam nhưng bạn muốn đăng ký bản quyền thương hiệu tại nước ngoài thì có được không? Và nếu được thì thủ tục và thời gian đăng kí bản quyền thương hiệu như thế nào? Cùng tìm hiểu về hình thức đăng ký bản quyền thương hiệu này dưới đây.

dang-ky-bao-ho-thuong-hieu-tai-nuoc-ngoai-nhu-the-nao 1

Đăng ký bản quyền thương hiệu tại nước ngoài như thế nào?

Nếu bạn chưa đăng ký bản quyền thương hiệu tại Việt Nam, thì bạn hoàn có thể đăng ký bản quyền thương hiệu tại bất kỳ nước nào khác. Có hai hình thức đăng ký thương hiệu tại nước ngoài: trực tiếp hoặc giản tiếp qua Nghị đinh thư Marid ( đăng ký quốc tế nhãn hiệu ). Cụ thể từng hình thức đăng ký thương hiệu tại nước ngoài như sau:

Hình thức đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia

Điều kiện để đăng ký bản quyền thương hiệu trực tiếp tại nước ngoài: là đảm bảo nhãn hiệu đó đã được hoặc được dự định sử dụng tại quốc gia đó.

Bạn có thể nộp đơn đăng ký bản quyền trực tiếp tuân thủ theo các quy định của cơ quan nhãn hiệu tại quốc gia đó.

Thực hiện thủ tục đăng ký: bạn cần tìm các công ty luật để làm đại diện cho mình hoặc sử dụng các dịch vụ của công ty đại diện sở hữu công nghiệp tại quốc với các thủ tục khác nhau được quy định theo từng nước.

Thời gian xem xét và quyết định đăng ký: tùy thuốc vào quy định pháp luật của từng quốc gia bởi tại từng quốc gia có những quy định khác nhau.

Hình thức đăng ký theo nghị định thư Marid

Nếu bạn đăng ký bản quyền thương hiệu tại nước ngoài ( là thành viên của nghị định thư Marid ) thì bạn có thể đăng ký thương hiệu theo nghị định thư Marid.

dang-ky-bao-ho-thuong-hieu-tai-nuoc-ngoai-nhu-the-nao 2

Làm gì thể được đăng ký thương hiệu tại nước ngoài theo nghị định thư Marid?

Bắt đầu từ ngày 11/07/2006, Việt Nam là thành viên của nghị định thư Marid nên nếu bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân Việt Nam nào cũng có thể nộp đơn đăng ký bản quyền quốc tế theo nghị định thư Marid để được bảo hộ thương hiệu quốc tế. Để được đăng ký bản quyền theo nghị định thư Marid thì bạn cần có giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu tại Việt Nam

Thủ tục nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền thương hiệu tại nước ngoài gồm:

Bạn nộp đơn đăng ký theo nghị định thư Marid thương hiệu của bạn buộc phải được cấp văn bằng bảo hộ tại quốc gia sở tại.

Nếu đơn đăng ký thương hiệu tương ứng tại Việt Nam không có hiệu lực thì đơn đăng ký quốc tế tương ứng cũng bị mất hiệu lực.

Giấy tờ cần thiết tùy thuộc vào quy định từng quốc gia.

Thời gian xem xét và xử lý đơn đăng ký bản quyền tại nước ngoài: 30 ngày bắt đầu từ ngày văn phòng quốc tế WIPO  nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Read previous post:
WARF kiện APPLE vì vi phạm bản quyền sáng chế

Tập đoàn công nghệ máy tính nổi tiếng đình đám của Mỹ đang bị tổ chức phi lợi nhuận quản...

Close