Đăng ký mạng xã hội trực tuyến

Trong thời điểm hiện nay, việc bảo vệ chính bạn khỏi  bất kì rủi ro nào là rất quan trọng, nhất là khi bạn kinh doanh dựa vào một trang mạng xã hội trực tuyến. Giấy phép đăng ký mạng xã hội trực tuyến cho website, trang web của bạn làm một việc làm cần thiết nếu bạn muốn mở rộng nó, và muốn nó mang lại lợi nhuận cho bạn mà bạn luôn luôn được an toàn.

Mạng xã hội trực tuyến

Mạng xã hội trực tuyến

Điều kiện đăng ký mạng xã hội trực tuyến theo quy định pháp luật bao gồm:

1/ Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2/ Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự,chương trình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư 14/2010;

3/ Có ngành nghề kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung đăng ký mạng xã hội trực tuyến;

4/ Có tên miền hợp lệ theo quy định pháp luật;

5/ Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư 14/2010.

6/ Có hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Thông tư 14/2010.
Hồ sơ đăng ký mạng xã hội trực tuyến bao gồm:

1/ Đơn đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định của Nghị địnhsố 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định tại Thông tư 14/2010 (Mẫusố 02).

2/ Bản sao có công chứng Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư có ngành nghề kinh doanh phù hợp (đối với doanh nghiệp).

3/ Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97,Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định tại Thông tư 14/2010.

Thời gian cho việc xin Giấy phép Đăng ký mạng xã hội trực tuyến

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn cấp giấy phép đăng ký mạng xã hội trực tuyến là sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đủ và hợp lệ

Cơ quan cấp Giấy phép: Cục Quản lý phát thanh truyền hình – Bộ Thông tin và Truyền thông

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂG KÝ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN
Công ty tư vấn đầu tư và giải pháp doanh nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0462.587.666 – 0966.498.666
Email: esic@vntuvanluat.com
Website: www.dangkybanquyenvn.com