Khái niệm quyền tác giả và các quyền tác giả

Khái niệm quyền tác giả là gì và tác giả có những quyền gì với tác phẩm của mình hay nói cách khác các quyền tác giả bao gồm những gì? Cùng tìm hiểu về quyền tác giả tại bài viết này.

 

>>> Khái niệm tác giả và quyền tác giả.

>>> Hành vi vi phạm quyền tác giả.

Tác giả sau khi đăng ký bản quyền tác giả với tác phẩm của mình thì theo pháp luật, tác giả có quyền tài sản ( hay còn gọi quyền kinh tế ) và quyền nhân thân ( hay còn gọi quyền tinh thần ) đối với chính tác phẩm mà họ sáng tạo nên.

khai-niem-quyen-tac-gia-va-cac-quyen-tac-gia 1

Quyền tác giả là gì?

Quyền tài sản

Quyền tài sản là quyền độc quyền của tác giả sở hữu chính tác phẩm của họ hoặc cho phép, nhượng quyền sở hữu tác phẩm cho người khác. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau:

+ Quyền sao chép tác phẩm: là quyền được sao chép một phần hoặc toàn bộ tác phẩm ra các hình thức khác nhau như: phát biểu, diễn thuyết, vẽ lại, chụp lại, ghi âm, ghi hình…phải được thực hiện khi có sự đồng ý của tác giả.

+ Quyền làm tác phẩm phái sinh: là quyền sử dụng tác phẩm cũ để sáng tạo ra tác phẩm khác ( tác phẩm phái sinh ) do chính tác giả hoặc người được tác giả cho phép để thực hiện như dịch thuật, cải biên, chuyển thể, phóng tác….

+ Quyền biểu diễn tác phẩm: là tác giả có quyền biểu diễn tác phẩm ở mọi lúc, mọi nơi trước công chúng.

+ Quyền truyền đạt tác phẩm: là quyền truyền bá tác phẩm tới công chúng bằng mọi hình thức tại mọi thời điểm.

+ Quyền cho thuê tác phẩm: là quyền tác giả có thể cho thuê sử dụng tác phẩm có thời hạn.

+ Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc, sao của tác phẩm: là quyền tác giả được bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng tác phẩm của mình.

khai-niem-quyen-tac-gia-va-cac-quyen-tac-gia 2

Quyền làm tác phẩm phái sinh

Quyền nhân thân

Quyền nhân thân gồm các quyền sau:

+ Quyền đặt tên tác phẩm: tác giả có thể đặt bất kỳ tên gì cho tác phẩm họ tạo ra mà không trùng với tác phẩm đã được đăng ký bản quyền khác.

+ Quyền đứng tên tác giả: tác giả có quyền chọn tên thật hoặc bút danh hoặc giấu tên với tác phẩm và bản sao tác phẩm của mình.

+ Quyền công bố: tác giả có quyền công bố hoặc không công bố hoặc cho phép người khác công bố về tác phẩm của mình.

+ Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm: tác giả có quyền cho phép hoặc ngăn cấm người khác sử dụng tác phẩm của mình dưới mọi hình thức.

Sau khi đăng ký bản quyền tác giả, tác giả có tất cả những quyền bảo hộ trên và được nhà nước bảo vệ hợp pháp. Các cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức khác muốn sử dụng tác phẩm phải có sự đồng ý của tác giả và phải có nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả.

Read previous post:
Khái niệm thể nào là tác giả tác phẩm?

Những người tạo ra sản phẩm bằng cách đạo nhái, sao chép tác phẩm của người khác có được coi...

Close