Khái niệm thể nào là tác giả tác phẩm?

Những người tạo ra sản phẩm bằng cách đạo nhái, sao chép tác phẩm của người khác có được coi là tác giả không? Họ có thể đăng ký bản quyền tác giả không? Xin trả lời rằng, hoàn toàn không thể. Vậy làm sao để được coi là chủ sở hữu có quyền đăng ký bản quyền tác giả? Hay nói cách khác, thế nào được coi là tác giả tác phẩm?

 

>>> Những loại hình tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả.

>>> WARF kiện APPLE vì vi phạm quyền sáng chế.

Tác giả tác phẩm là những người sáng chế, sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm bằng chính trí tuệ, chất xám của họ. Nếu có hai hoặc nhiều người cùng sáng tạo ra một tác phẩm thì họ được gọi là đồng tác giả.

khai-niem-the-nao-la-tac-gia-tac-pham 1

Làm thế nào để được coi là tác giả của tác phẩm?

Những người chỉ có sưu tập rồi cung cấp thông tin, dữ liệu hay góp ý, phản biện hoặc hướng dẫn tạo ra tác phẩm không được coi là tác giả. Chú ý rằng, những người làm công việc dịch thuật, biên soạn, chế tác cũng được coi là tác giả, vì sản phẩm họ tạo ra được gọi là tác phẩm phái sinh. Và họ cũng có quyền đăng ký bản quyền tác giả cho những tác phẩm đó.

Bạn cần phân biệt tác giả và chủ tác phẩm. Tác giả là người trực tiếp tạo ra sản phẩm bằng năng lực của họ, đồng thời họ cũng chính là chủ tác phẩm. Tuy nhiên, chủ tác phẩm có thể là tác giả, hoặc là người được được thừa kế hợp pháp tác phẩm của tác giả đó.

khai-niem-the-nao-la-tac-gia-tac-pham 2

Trực tiếp sáng tạo sản phẩm bằng trí tuệ của bản thân, không đạo nhái, sao chép của người khác thì tác phẩm của bạn sẽ được bảo vệ

Tác giả được đăng ký bản quyền phải là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài nhưng tạo ra tác phẩm, công bố đầu tiên tại Việt Nam hoặc các nước nằm trong danh sách điều ước quốc tế về quyền tác giả, tác phẩm có Việt Nam tham gia.

Tác giả chính là những người trực tiếp lao động tư duy, trí óc để sáng tạo ra tác phẩm bằng tư duy, trí tuệ của chính họ mới được công nhận là tác giả của tác phẩm đó. Những sản phẩm này phải được định hình dưới dạng vật chất như trên giấy, kim loại, phim, ảnh… Đồng nghĩa với việc những ai không tự sáng tạo, không tự thực hiện mà chỉ cóp nhặt, sao chép, đạo nhái thì họ không được phép đăng ký bản quyền tác giả cho những tác phẩm này và không hề được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, hãy tự sáng tạo ra tác phẩm bằng chính tư duy, trí tuệ và khả năng của bản thân thì tác phẩm bạn tạo ra sẽ được trân trọng và được pháp luật bảo hộ một cách chính đáng.

Read previous post:
Những loại hình tác phẩm nào được đăng ký bản quyền tác giả?

Đăng ký bản quyền tác giả là hình thức xác nhận chủ quyền tác phẩm, không thể đánh cắp hay...

Close