Kiến thức về bí mật thương mại trong kinh doanh

Hu hết các doanh nghip đu có nhng bí mt thương mi riêng trong kinh doanh. Và mt s doanh nghip cũng đã xây dng các chính sách đ bo h bí mt thương mi ca mình. Vy bí mt thương mi là gì và bo h bí mt thương mi như thế nào cùng tìm hiu bài viết dưới đây.

 Bí mt thương mi là gì?

Bí mật thương mại hiểu một cách đơn giản là những thông tin bí mật không được nhiều người biết đến sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh nhưng lại tạo ra cơ hội, lợi thế cạnh tranh cho người chủ sở hữu khi sử dụng các thông tin bí mật đó.

Danh mc các đi tượng được coi là bí mt thương mi

 • Các quy trình, kỹ thuật và các bí quyết , công thức sản xuất sản phẩm trong sản xuất
 • Các kiểu dáng thiết kế của sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, bản đồ
 • Bộ sưu tập dữ liệu giống như danh sách khách hàng
 • Các thuật toán, quy trình được thực hiện trong máy tình và chương trình máy tính
 • Các chiến lược kinh doanh, chiến lược quảng bá tiếp thị sản phẩm
 • Thông tin tài chính của doanh nghiệp
 • Nguyên liệu sản xuất sản phẩm
 • Tài liệu hướng dẫn
 • Hồ sơ cá nhân
 • Thông tin về các hoạt động nghiên cứu và triển khai

Bo h bí mt thương mi

Một số doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của các bí mật thương mại và đã lên kế hoạch xây dựng các chính sách chặt chẽ để bảo hộ bí mật thương mại. Việc bảo hộ bí mật thương mại sẽ giúp doanh nghiệp chống lại việc bộc lộ có thể gây tổn thất lớn đến cho công ty.

Không giống với sáng chế, việc bảo hộ bí mật thương mại thì không cần phải đăng ký tức là không cần thực hiện thủ tục nào. Do đó, có thể bảo hộ bí mật thương mại vô thời hạn hoặc bảo hộ cho đến khi thông tin đó vẫn còn bí mật chưa được nhiều người biết đến.  Có một số lý do mà việc bảo hộ thương mại lại rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tuy nhiên có một số điều kiện đối với các thông tin được coi là bí mật thương mại. Việc làm theo và tuân thủ các điều kiện đó để bảo hộ cho bí mật thương mại sẽ rất tốn kém và khó khăn so với ban đầu.

Theo quy định tại Điều 39 của Hiệp định TRIPS có một số tieeu chuẩn bảo hộ bí mật thương mại như sau :

 • Thông tin cần bảo hộ phải là bí mật
 • Phải có giá trị thương mại, tức là phải tạo ra cơ hội trong kinh doanh cho chủ sở hữu
 • Phải được chủ sở hữu áp dụng những biện pháp giữ bí mật thông tin đó thích hợ

Ví dụ điển hình về bí mật thượng mại như công thức chế biến coca-cola hoặc các mã nguồn của phẩn mềm,…

Read previous post:
Những điều cần lưu ý khi tạo dựng nhãn hiệu

Chọn lựa hay tạo dựng nhãn hiệu phù hợp với sản phẩm dịch vụ của công ty là công việc...

Close