Nhãn hiệu và logo là gì?

Khi bạn đã chọn một logo cho công ty của bạn, việc đầu tiên bạn cần làm là phải đăng ký bản quyền logo, bạn sẽ muốn chắc chắn rằng bạn sẽ bảo hộ quyền nhãn hiệu cho logo đó. Trước khi tìm hiểu làm thế nào để bảo hộ những quyền này, chúng ta nên định nghĩa rõ ràng ” nhãn hiệu” và logo”.

Nhãn  hiệu - logo

Nhãn hiệu – logo

Định nghĩa nhãn hiệu và logo:

Một nhãn hiệu là một từ, cụm từ, tên, ký tự, một bản phác thảo hay một hình tượng trưng được sử dụng bởi một công ty hoặc một cá nhân để phân biệt sản phẩm/dịch vụ của công ty/cá nhân này với sản phẩm/dịch vụ của công ty/cá nhân khác. Nhãn hiệu về cơ bản chính là thương hiệu, và bạn có thể bảo vệ nhãn hiệu hay thương hiệu của bạn bằng việc bảo vệ các quyền liên quan đến nhãn hiệu. Những quyền này giúp bạn bảo vệ nhãn hiệu của bạn không bị các công ty/các nhân khác sử dụng nhãn hiệu hoặc thương hiệu tương tự.

Một logo là một loại của nhãn hiệu, là một bạn thiết kế phác thảo được sử dụng phổ biến bởi một công ty hay một các nhân và được gắn với sản phẩm hoặc dịch vụ của của công ty/cá nhân đó. Một logo có thể là một bản thiết kế của chính nó, với những chữ cái hoặc từ, hoặc một bản thiết kế đơn giản của các từ hoặc chữ cách điệu. Ngược lại, một số nhãn hiệu chỉ gồm những chữ cái hoặc từ mà không được thiết kế thì không phải là một logo.

Sau khi bạn đã chọn một logo cho công việc kinh doanh của bạn, bạn sẽ muốn bảo hộ các quyền cho logo của bạn băng việc đăng ký bản quyền logo.

Nguồn: Vntuvanluat.com

Read previous post:
Đăng ký bảo hộ tên thương mại và logo

Việc bảo vệ tên thương mại và logo là việc rất quan trọng, đặc biệt khi mục đích của bạn...

Close