Những điểm khác biệt giữa thương hiệu và nhãn hiệu

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì hai khái niệm nhãn hiệu và thương hiệu càng được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, rất nhiều người đang đồng nhất hai khái niệm này là một, vậy những điểm khác biệt giữa thương hiệu và nhãn hiệu là gì cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Khái niệm

Nhãn hiệu là tập hợp những yếu tố dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác nhau. Đây là tài sản vô hình của cá nhân, doanh nghiệp và được pháp luật bảo vệ. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh, hoặc là sự kết hợp của từ những yếu tố trên.

Thương hiệu được hiểu một cách đơn giản là tên gắn với một sản phẩm, dịch vụ hoặc một doanh nghiệp nào đó. Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và được ủy quyền cho người đại diện thương mại chính thức.

Điểm khác biệt giữa nhãn hiệu và thương hiệu

Thứ nhất, nhãn hiệu là tập con của thương hiệu. Thông thường khi nhắc đến tên gọi, logo của các sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ của các công ty, doanh nghiệp khác nhau người tiêu dùng thường gộp nhãn hiệu và thương hiệu sản phẩm vào là một. Tuy nhiên, đó là một sai lầm bởi thương hiệu là sự kết hợp của nhãn hiệu, khẩu hiệu hay tất cả những gì gắn với sản phẩm, dịch vụ của công ty. Còn nhãn hiệu chỉ là tên dùng để phân biệt sản phẩm của công ty này với công ty khác.

Thứ hai, vị trí của nhãn hiệu và thương hiệu trong kinh doanh. Nhãn hiệu là khái niệm pháp lý, phải đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền và được pháp luật bảo vệ. Còn thương hiệu không phải là khái niệm pháp lý mà doanh nghiệp phải mất một thời gian khá lâu để tạo dựng về hình ảnh hàng hóa, dịch vụ đến với người tiêu dùng và do người tiêu dùng công nhận. Do đó, thương hiệu được biết đến nhiều hơn so với nhãn hiệu và có thời gian sử dụng mãi mãi.

Thứ ba, có thể phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu qua hoàn cảnh sử dụng. Nhãn hiệu được sử dụng trong tất cả các loại giấy tờ pháp lý gắn liền với sản phẩm dịch vụ. Thương hiệu là hình ảnh mà doanh nghiệp tự xây dựng lên, nên nó chỉ được sử dụng trong hoạt động thực tiễn.

Read previous post:
Thương hiệu
Khám phá 10 yếu tố tạo nên một nhãn hiệu đẹp

Một nhãn hiệu đẹp luôn thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng về sản phẩm. Vậy thiết...

Close