Những hành vi được coi là cạnh tranh không lành mạnh

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ những hành vi được coi là cạnh tranh không lành mạnh bao gồm các hành vi sử dụng chỉ dẫn tên thương mại gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ, đặc tính, chất lượng của hàng hóa; sử dụng nhãn hiệu trái phép.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là gì?

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Điều này có thể gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng, của doanh nghiệp bị xâm phạm cũng như lợi ích của Nhà nước.

Những hành vi được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam những hành vi được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi sau đây:

– Sử dụng chỉ dẫn thương mại có yếu tố gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ;

+ Chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu, thông tin nhằm mục đích hướng dẫn thương mại hóa các hàng hóa, dịch vụ. Trong đó, bao gồm nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, logo, tên thương mại, khẩu hiệu, kiểu dáng công nghiệp của hàng hóa, dịch vụ.

+ Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại bao gồm gắn chỉ dẫn thương mại đó lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, hoặc các giấy tờ liên quan trong kinh doanh, sử dụng phương tiện quảng cáo để bán sản phẩm có gắn chỉ dẫn thương mại đó.

– Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về cách thức sản xuất, đặc tính, chất lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

– Sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ tại một quốc gia là thành viên của điều ước quốc tế có quy định không cho ngươi đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó. Nếu muốn sử dụng thì cần phải được sự đồng ý của chủ thể sở hữu.

– Đăng ký sở hữu, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, tên miền đã được được bảo hộ. Lợi dụng danh tiếng và làm thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp.

Read previous post:
Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là hành vi sản xuất sản phẩm có hình...

Close