Những loại hình tác phẩm nào được đăng ký bản quyền tác giả?

Đăng ký bản quyền tác giả là hình thức xác nhận chủ quyền tác phẩm, không thể đánh cắp hay xâm phạm. Vậy những loại hình tác phẩm nào được đăng ký bản quyền tác giả? Cùng tìm hiểu về những loại hình tác phẩm có thể đăng ký và được luật pháp công nhận là gì nhé!

nhung-loai-hinh-tac-pham-nao-duoc-dang-ky-ban-quyen-tac-gia 1

Những tác phẩm nào được đăng ký bản quyền tác giả?

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và công ước Berne, những loại hình tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả bao gồm các tác phẩm về khoa học, văn học và nghệ thuật. Còn theo luật pháp Việt Nam thì những loại hình tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả bao gồm các tác phẩm chia thành hai nhóm chính sau:

Tác phẩm về khoa học, văn học và nghệ thuật

+ Tác phẩm khoa học, văn học, giáo trình, sách giáo khoa và các tác phẩm được thể hiện dạng chữ viết hoặc ký tự khác có thể sao chép được ( như: ký hiệu tốc ký, chữ nổi…).

+ Tác phẩm báo chí gồm: phóng sự, tường thuật, bình luận, chuyên luận, xã luận, ghi nhanh, phỏng vấn đăng lên báo chí, radio và truyền hình.

+ Bài giảng, diễn thuyết và văn nói: là các tác phẩm thể hiện bằng khẩu ngữ.

+ Tác phẩm sân khấu điện ảnh: là loại hình nghệ thuật biểu diễn như kịch, múa, xiếc.. và điện ảnh phim truyền hình ( kết hợp hình ảnh, âm thanh, chuyển động, ánh sáng, công nghệ).

+ Tác phẩm âm nhạc: được thể hiện dưới dạn nốt nhạc, bản nhạc hoặc không lời.

+ Tác phẩm mỹ thuật, tạo hình: thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc như đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và hình thức dạng độc bản.

+ Tác phẩm kiến trúc, bản đồ, bản vẽ: là các bản vẽ thiết kế thể hiện ý tưởng sáng tạo về không gian, địa hình, cơ sở vật chất.

+ Tác phẩm nhiếp ảnh: thể hiện hình ảnh về thế giới khách quan. Chú ý: hình ảnh tĩnh lấy ra từ tác phẩm khác không được coi là tác phẩm nhiếp ảnh.

+ Tác phẩm về cách chương trình sưu tập dữ liệu và máy tính.

nhung-loai-hinh-tac-pham-nao-duoc-dang-ky-ban-quyen-tac-gia 2

Những tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả

Tác phẩm phát sinh

Tác phẩm phát sinh được đăng ký bản quyền tác giả khi không hề gây ra bất kỳ phương hại nào tới bản quyền tác giả của tác phẩm được sử dụng để tạo ra tác phẩm phát sinh đó.

Chú ý rằng chỉ những tác phẩm chính tác giả sáng tạo, không hề sao chép từ bất kỳ tác phẩm nào mới được đăng ký bản quyền.

Read previous post:
Đăng ký bảo hộ thương hiệu tại nước ngoài như thế nào?

Nếu thương hiệu của bạn chưa đăng ký bảo hộ tại Việt Nam nhưng bạn muốn đăng ký bản quyền...

Close