Nội dung chính của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời có thể li-xăng. Vậy nội dung chính của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là gì cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Li-xăng nhãn hiệu được xuất hiệu trong lịch sử nhãn hiệu trong những năm gần đây. Bởi nhãn hiệu có chức năng là chỉ dẫn nguồn gốc thương mại nên sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ không phải của chủ sở hữu nhãn hiệu có thể không mang nhãn hiệu của bên cấp li-xăng nếu không có sự lừa dối. Việc cấp li-xăng nhãn hiệu có thế sẽ khiến cho bên cấp li-xăng nhãn hiệu bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc không sử dụng và yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu.

Các nội dụng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Các điều khoản về người sử dụng đã đăng ký buộc các bên tham gia hoạt động li-xăng phải nộp bản hợp đồng cho cơ quan đăng ký xem xét. Li- xăng nhãn hiệu có thể được cấp cùng hoặc riêng biệt với li-xăng sáng chế, trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thường có những điều khoản chính dưới đây:

  • Cho phép sử dụng: việc cho phép sử dụng một hay nhiều nhãn hiệu liên quan là quy định đầu tiên của các hợp đồng li-xăng. Nội dung này đề cập đến phạm vi sử dụng của nhãn hiệu và sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu của bên nhận li-xăng.
  • Số lượng bên nhận li-xăng: Bên nhận li-xăng phải biết được có bao nhiêu bên nhận li-xăng khác được sử dụng nhãn hiệu trong khu vực li-xăng. Điều này để đảm bảo đối thủ cạnh tranh của mình cũng phải thực hiện các điều khoản tương tự.
  • Kiểm soát chất lượng: Bên nhận li-xăng sẽ khoogn được sử dụng nhãn hiệu cho những sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa không đạt tiêu chuẩn chất lượng do bên giao li-xăng qui định.
  • Tiếp thị: Hợp đồng li-xăng sẽ chỉ ra vùng lãnh thổ mà có thể sử dụng nhãn hiệu ở đó. Công cụ này sẽ bao gồm cả những điều cấm đối các hoạt động thương mại ngoài vùng lãnh thổ đã được chỉ định. Các tài liệu quảng cáo mà bên nhận li-xăng sử dụng phải được bên giao li-xăng cho phép thì mời được sử dụng.
  • Các thỏa thuận về tài chính: Ngoài các yêu cầu trả phí hoặc phí li-xăng cho việc dùng nhã hiệu, bên giao li-xăng có thể yêu cầu thanh toán cho các chuyên gia khi hướng dẫn nhân viên bên nhận li-xăng về các tài liệu liên quan.
  • Các hành vi xâm phạm : bên giao li-xăng sẽ phải giải quyết tất cả những vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm đối với nhãn hiệu được li-xăng do bên nhận li-xăng thông báo.

 

Read previous post:
Chiêu trò đánh cắp bản quyền của Trung Quốc

Trung Quốc từ trước đến nay luôn là sự hội tụ của những chiêu trò đánh cắp bản quyền. Việc...

Close