Thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính

Hiện nay vấn đề “ăn cắp” bản quyền phần mềm máy tính đang trở thành vấn đề nhức nhối. Vì vậy làm thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính là nhiệm vụ bất khả kháng của mỗi tác giả, doanh nghiệp.

Phần mềm máy tính cần được bảo hộ quyền tác giả

Phần mềm máy tính cần được bảo hộ quyền tác giả

Sau đây Công ty Tư vấn đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp xin chia sẽ những thôn g tin hữu ích về thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính, hy vọng được hợp tác cùng các bạn sớm nhất có thể.

Thủ tục đăng ký bảo hộ đăng ký bản quyền

Thông tin cần cung cấp

  • Thông tin cần cung cấp để làm thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính bao gồm : Tên chủ sở hữu, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh thư, số giấy đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp,…
  • Thông tin về phần mềm máy tính

>>Đăng ký bản quyền phần mềm

>>Đăng ký bản quyền tác giả

Tài liệu nộp đơn

Các giấy tờ liên quan cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:

  • Tờ khai đăng quyền tác giả: Tờ khai đăng ký phải được làm bằng tiếng Việt do chính chủ sở hữu, tác giả/ đồng tác giả, chủ sở hữu liên quan hoặc người được ủy quyền ký tên và được điền đầy đủ thông tin cần cung cập; tóm tắt nội dung tác phẩm,….

  • Ba đĩa CD ghi phần mềm của tác giả;
  • Ba bản in phần mềm in ra bản word đóng thành quyển;
  • Giấy ủy quyền của tác giả hoặc đồng tác giả nếu chủ thể đăng ký là người được ủy quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ nếu chủ thể nộp hồ sơ được thừa kế, chuyển giao từ tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu phần mềm máy tính đó có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu phần mềm đó thuộc sở hữu chung;
  • Bản sao công chứng lệ phí đăng ký.

Thời hạn cấp văn bằng bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đơn hợp lệ. Cục bản quyền tác giả phần mềm sẽ có trách nhiệm cấp văn bằng bảo hộ bản quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp hồ sơ.