Đăng ký bảo hộ tên thương mại và logo

Việc bảo vệ tên thương mại và logo là việc rất quan trọng, đặc biệt khi mục đích của bạn là tạo một thương hiệu mà người tiêu dùng có thể nhận ra ngay lập tức. Khi văn bằng sáng chế được sử dụng để bảo vệ các phát minh, sáng chế; thì nhãn hiệu được sử dụng để bảo vệ tên, logo, hình ảnh, ký tự kết hợp với công việc kinh doanh của bạn. Quy trình đăng ký nhãn hiệu là một quy trình đơn giản, nhưng sẽ mất một vài tháng để văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của bạn được chấp thuận.

bảo hộ tên thương mại và logo

bảo hộ tên thương mại và logo

Hướng dẫn đăng ký bảo hộ:

1. Tạo một cái tên và một logo cho công ty của bạn. Để tránh việc sử dụng một tên hoặc một logo đã được đăng ký bảo hộ. Hãy tra cứu nhãn hiệu, logo xem nó đã được đăng ký bảo hộ hay chưa?

2. Hãy điền vào mẫu đăng ký để đăng ký bảo hộ tên công ty và đăng ký bản quyền logo của công ty bạn.

3. Kiểm tra tình trạng của nhãn hiệu (thẩm định nhãn hiệu), quá trình này sẽ diễm ra trong vòng 6-7 tháng. Bạn sẽ nhận được một thông báo khi nhãn hiệu của bạn đã được chấp thuận.

4. Lấy một bản sao nhãn hiệu đã được đăng ký của bạn, bạn có thể liên hệ với cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để làm điều này. Bạn phải cung cấp mã số đăng ký nhãn hiệu của bạn để lấy được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

5. Nộp một bản khai về việc sử dụng nhãn hiệu sau năm kể từ khi đăng ký bảo vệ nhãn hiệu, logo của bạn không bị người khác sử dụng. Bạn cũng phải nộp 2 bản khai bổ sung trước kì hạn 10 năm bạn sở hữu nhãn hiệu đó (gia hạn nhãn hiệu).

Những điều cần chú ý:

1. Hãy sáng tạo hết mức có thể để tránh việc nhãn hiệu, logo và tên thương mại của bạn bị trùng lặp hoặc tương tự với một nhãn hiệu, logo đã được đăng ký bảo hộ.

2. Bạn có thể thuê một luật sư tư vấn về nhãn hiệu để tư vấn và giúp bạn trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, logo.

3. Những từ chung chung hoặc ngôn ngữ hàng ngày không được dùng để đăng ký nhãn hiệu.

4. Nếu bạn không gia hạn nhãn hiệu sau 10 năm kỳ hạn đăng ký thì người khác có thể sử dụng nhãn hiệu của bạn.

Read previous post:
Nhà phát minh ra mã vạch đã qua đời

Norman Joseph Woodland, người đồng sáng lập ra mã số mã vạch được dán trên hầu hết các sản phẩm...

Close