Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là hành vi sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài không khác biệt gì mấy so với kiểu dáng đã được đăng ký bảo hộ trước đó.

Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp 

  • Sử dụng sáng chế đã được đăng ký bảo hộ quyền, kiểu dáng công nghiệp mà không có yếu tố khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp mà không được sự cho phép của chủ thể sở hữu quyền.
  •  Sử dụng trái phép sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định pháp luật về quyền tạm thời quy định tại Điều 131 của Luật này.

Yếu tố xâm phạm đối với quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp

  • Trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm bị ghi ngờ xâm phạm có các đặc điểm tạo thành một tổng thể thuộc phạm vi bảo hộ quyền đã được xác định bằng văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
  •  Trên sản phẩm hoặc sản phẩm bị ghi ngờ xâm phạm có tập hợp các yếu tố, đặc điểm không khác biệt nhiều so với tổng thể các đặc điểm tạo dáng thuộc phạm vi bảo hộ kiểu dáng công ngiệp.

Ví dụ: Công ty A đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng là chiếc bàn bằng gỗ với số hiệu bằng là 3-0000127-000. Nhưng lại có công ty B cũng muốn đăng ký kiểu dáng bàn tương tự nhưng có kích thước cao hơn. Như vậy công ty B sẽ không được bảo hộ vì có kiểu dáng công nghiệp không khác biệt so với sản phẩm của công ty B. Bởi kích thước không thể phân biệt sự khác nhau được, điều này sẽ làm cho người dùng nhầm lẫn và được coi là hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.

Read previous post:
Chỉ dẫn địa lý liệu có được chuyển nhượng

Chỉ dẫn địa lý là thông tin để chỉ nguồn gốc xuất xứ của một hàng hóa, sản phẩm, dịch...

Close