Những đối tượng không được bảo hộ quyền sáng chế

Sáng chế về cơ bản là một giải pháp kỹ thuật mới được sáng tạo ra để áp dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống thường ngày của con người. Do đó, khi sáng chế ra một sản phẩm nào đó thì bạn phải đăng ký bảo hộ sáng chế, tuy nhiên pháp luật cũng quy định những đối tượng không được bảo hộ sáng chế dưới đây.

Bài viết liên quan

>>Kiến thức cơ bản về sáng chế

>>Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sáng chế

Những đối tượng không được bảo hộ quyền sáng chế

Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, pháp luật có quy định rõ những đối tượng không được bảo hộ sáng chế theo điều 59 luật sở hữu trí tuệ như sau

1.Các đối tượng đăng ký bảo hộ sáng chế nhưng không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn ứng dụng của sáng trên trong công nghiệp như phát minh, lý thuyết khoa học, giải pháp mang tính thẩm mỹ, phương pháp toán học mà không mang đặc tính kỹ thuật.

Bên cạnh đó, người ta thường dễ bị nhầm lẫn giữa sáng chế với phát minh, tuy nhiên hai khái niệm này lại hoàn toàn khác nhau. Phát minh là việc nhận ra những quy luật vốn đã tồn tại với tự nhiên, còn sáng chế là tạo ra các giải pháp chưa từng tồn tại để ứng dụng vào kỹ thuật. Vì vậy, phát minh sẽ không được bảo hộ bởi nó tồn tại mãi với thời gian, còn sáng chế được bảo hộ vì nó có thể bị suy giảm trong tương lai.

2.Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và các phương pháp dùng để thực hiện các hoạt động tri óc nhằm huấn luyện vật nuôi, phương án kinh doanh, chương trình máy tính, thực hiện trò chơi, cách thức thể hiện thông tin.

Thực tế thì các đối tượng này chỉ là sự thể hiện của thông tin chứ không mang ý nghĩa của một giải pháp kỹ thuật có thể ứng dụng vào công nghiệp trong thực tiễn. Cho nên các đối tượng này không được bảo hộ sáng chế được mà chỉ có thể bảo hộ theo quy định quyền tác giả.

3.Giống thực vật, giống động vật; các quy trình sản xuất thực vật, động vật không phải quy trình vi sinh mà chỉ là quy trình sinh học.

Các đối tượng này có những điểm khác biệt riêng nên sẽ được bảo hộ trong lĩnh vực khác. Bởi thời gian hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế lên tới 20 năm mà các đối tượng giống cây trồng lại có thời gian nhân giống và phát triển ngắn nên không phù hợp để bảo hộ quyền sáng chế.

4. Các phương pháp để phòng ngừa, chuẩn đoán, chữa bệnh cho người và động vật.

Đối tượng này áp dụng với mục đích nhân đạo có tầm quan trọng lớn đối với cộng đồng, việc tìm ra phương pháp phòng ngừa và chữa bệnh phải có phạm vi mở rộng, và không thể đưa ra làm thương mại hóa được.

5. Ngoài ra những đối tượng không được bảo hộ sáng chế nếu sáng chế trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng và có hại cho con người.

Read previous post:
Kiến thức cơ bản về sáng chế

Sự phát triển bền vững của xã hội không thể không kể đến vai trò của sáng chế trong công...

Close