Quy định TPP trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Sở hữu trí tuệ đang là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất khi quyết đị hội nhập Hiệp TPP(đối tác xuyên Thái Bình Dương), nhất là những quy định của TPP trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Do tính chất quan trong của việc bảo hộ trong Sở hữu trí tuệ nên trong 30 chương của Hiệp định TPP, có nguyên 1 chương riêng về Sở hữu trí tuệ. Có thể thấy rằng những phần cốt lõi của SHTT như nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bằng sáng chế, quyền tác giả, dược phẩm, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cũng được quan tâm rất nhiều. Với mục tiêu nhằm thúc đẩy sự sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao công nghệ để mang lại lợi ích cho xã hội và và cá nhân, đồng thời nhằm cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc đăng ký sở hữu trí tuệ của mình đã sáng tạo ra. Chương về SHTT, những quy định mới trong TPP xây dựng cam kết liên quan đến bản quyền tác giả về tác phẩm bài hát, phim ảnh, phần mềm,… Đây được coi là điều kiện đủ để giúp Việt Nam có thêm các nguồn đầu tư từ bên ngoài bởi tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm trong nước vẫn còn khá cao.

Thách thức lớn đối với Việt Nam là vi phạm bản quyền phần mềm

Xem thêm Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Nghĩa vụ đầu tiên khi gia nhập hiệp định TPP là phải có quy chế giám sát nhà cung cấp dịch vụ Internet, nhằm mục đích ngăn chặn những nội dung vi phạm truyền qua mạng. Cụ thể, các cam kết trong chương này sẽ thúc đẩy sự phát triển các dịch vụ trực tuyế hợp pháp theo Mục 41 của Hiệp định TRIPS, đồng thời ban hành các thủ tục cho phép tác giả đối phó một cách hiệu quả đối với những đối tượng vi phạm bản quyền trong môi trường trực tuyến. Từ đó, mỗi bên tham gia sẽ phải bảo đảm rằng các chế tài pháp luật phải khả dụng cho các tác giả trong việc xử lý vi phạm.

Qui định trong chương này cũng yêu cầu các nước cung cấp các công cụ hợp pháp để phòng ngừa việc sử dụng sai các bí mật thương mai, đồng thời xây dựng các thủ tục và xxuywlys hình sự đối với những đối tượng đánh cắp bí mật thương mại bao gồm cả đối tượng qua mạng.

Ngoài ra, yêu cầu các thành viên trong TPP phải cung cấp các hệ thống chế tài mạnh, trong đó có cả những quy trình thủ tục dân sự, các biện pháp xử lý tạm thời, các biện pháp hình sự đối với các đối tượng vi phạm bản quyền trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cũng như các ngành khác.

Read previous post:
Vụ tranh chấp tên Phở Hùng tại TPHCM

Tại TPHCM hiện nay đang nổi lên vụ tranh chấp tại các quán phở mang tên Phở Hùng. Hầu hết...

Close