Thời gian bảo hộ bản quyền tác giả

Sau khi đăng ký bản quyền tác giả cho các tác phẩm, quyền này chỉ có giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định tùy từng loại tác phẩm của các giả sáng chế ra nó. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cụ thể nhé!

Thời gian bảo hộ bản quyền tác giả

Thời gian bảo hộ bản quyền tác giả

Quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm được quy đinh như sau:
Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 50 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.
Các tác phẩm còn lại như là tác phẩm viết, thơ, nhạc, tiểu thuyết có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;
Sau thời hạn này, tác phẩm sẽ thuộc về công chúng.

Nguồn: vntuvanluat.com

Read previous post:
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là đăng ký bảo hộ cho kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm, hàng...

Close